Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wybranych czynników ryzyka miażdżycy u dzieci z cukrzycą typu 1 i hipercholesterolemią

Autor:
Małgorzata Muchacka-Bianga, Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot, Ewa Małecka-Tendera, Maria Kalina, Maria Grychtoł
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
30
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, miażdżyca, czynniki ryzyka, homocysteina, apolipoproteina A-I, apolipoproteina B, liproteina(a)
Czytaj

Wprowadzenie: Zwiększone ryzyko rozwoju miażdżycy u osób chorych na cukrzycę nie jest w pełni związane z tradycyjnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, rozważa się więc rolę nowych niezależnych czynników ryzyka. Cel pracy: Celem pracy była ocena wybranych czynników ryzyka miażdżycy u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1, u których stwierdzono hipercholesterolemię. Materiał i metody: Do badania włączono 30 dzieci w wieku 5-18 lat, chorujących na cukrzycę typu 1, u których stężenie cholesterolu w surowicy przekraczało 170 mg/dl. U dzieci, ich rodziców i rodzeństwa oznaczono stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL-cholesterolu, triacylogliceroli, homocysteiny, apolipoproteiny A-I, apolipoproteiny B oraz dokonano rozkładu elektroforetycznego lipoprotein. U chorych dzieci dokonano pomiarów antropometrycznych z oceną BMI. Uzyskane wartości analizowano w zależności od BMI, stopnia wyrównania metabolicznego i aktywności fizycznej dzieci oraz od rodzinnego obciążenia miażdżycą. Wyniki: U dzieci z cukrzycą typu 1 z towarzyszącą hipercholesterolemią nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu frakcji lipidowych w porównaniu ze zdrowym rodzeństwem, zaobserwowano u nich natomiast istotnie niższe stężenie homocysteiny (p=0,037). Stwierdzono istotną różnicę w stężeniach triacylogliceroli w zależności od małej lub dużej aktywności fizycznej (101,6±64,6 mg/dl vs. 60,2±27,4 mg/dl, p<0,05), w stężeniu HDL cholesterolu w zależności od zadowalającego lub niedostatecznego wyrównania metabolicznego (69,1±12,7 mg/dl vs. 58,3±10,0 mg/dl, p<0,05) oraz w stężeniu apolipoproteiny B między dziećmi z obciążonym wywiadem (0,77±0,15 g/l) w porównaniu do dzieci bez rodzinnego obciążenia miażdżycą (0,66±0,09 g/l, p<0,05). Nadwaga nie wpływała istotnie na badane parametry ryzyka miażdżycy. Istotne dodatnie korelacje występowały między dziećmi chorymi a ich matkami w przypadku apolipoproteiny B (r=0,62), między dziećmi chorymi a ich ojcami w przypadku LDL-cholesterolu (r=0,35) oraz między chorymi dziećmi i ich rodzeństwem w przypadku cholesterolu całkowitego (r=0,47) i homocysteiny (r=0,44). Wnioski: 1. Zaburzenia gospodarki lipidowej u dzieci z cukrzycą typu 1 mogą występować niezależnie od stopnia wyrównania metabolicznego, lecz złe wyrównanie je pogłębia. 2. Wyższe stężenia triacylogliceroli stwierdza się u dzieci mało aktywnych fizycznie, natomiast rodzinne obciążenie chorobami krążenia wpływa na wyższe stężenia apolipoproteiny B. 3. Stężenia lipoprotein u rodziców znamiennie wpływają na profil lipidowy ich chorego na cukrzycę potomstwa.