Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rodzinne przedwczesne dojrzewanie płciowe – wariant normy, czy patologia?

Autor:
Katarzyna Ziora, Joanna Oświęcimska, Gabriela Geisler, Katarzyna Broll-Waśka, Mieczysław Szalecki, Antoni Dyduch
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
58
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
rodzinne przedwczesne dojrzewanie płciowe, testotoksykoza, rodzinny hyperestrogenizm
Czytaj

Opisy dotyczące rodzinnego przedwczesnego dojrzewania płciowego (FPP) po raz pierwszy pojawiły się w 1937 r. Są one nieliczne, a większość z nich dotyczy tylko jednej, najlepiej poznanej postaci rodzinnego przedwczesnego dojrzewania ograniczonego do płci męskiej – testotoksykozy (male-limited precocious puberty – MLPP). Ostatnio opisano inną formę rodzinnego przedwczesnego pokwitania – rodzinny hiperestrogenizm (aromatase excess syndrom – AES). Celem pracy było omówienie rożnych postaci rodzinnego przedwczesnego dojrzewania płciowego z wyszczególnieniem takich zagadnień, jak częstość występowania, kryteria rozpoznania, przyczyny, sposoby dziedziczenia i leczenie na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa.