Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przedwczesne dojrzewanie płciowe w zespole McCune-Albrighta u dziewczynki w wieku 6 lat i 9 miesięcy

Autor:
Beata Wikiera, Józef Wawro, Anna Noczyńska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
67
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół McCune-Albrighta, przedwczesne dojrzewanie płciowe, dysplazja włóknista kości, plamy „cafe-au-lait”
Czytaj

Zespół McCune-Albrighta charakteryzuje triada objawów: dysplazja włóknista kości, plamy „cafe-au-lait” na skórze oraz autonomiczna nadczynność narządów wewnętrznego wydzielania. W pracy przedstawiono przypadek dziewczynki w wieku 6 lat i 9 miesięcy, u której wystąpiło przedwczesne dojrzewanie płciowe (thelarche III, menarche). Wysoki poziom estradiolu (204 pg/ml) i niski poziom gonadotropin (<0,1 IU/l) oraz ich zachowanie w teście z analogiem GnRH wskazywały na autonomiczną funkcję jajników, a w ich obrazie ultrasonograficznym uwidoczniono torbiele. Nie stwierdzono dysfunkcji innych gruczołów wewnątrzwydzielniczych. Na skórze pacjentki występowała pojedyncza plama typu „cafe-au-lait”. Obrazowanie układu kostnego ujawniło ogniska dysplazji kostnej w piszczeli prawej oraz w czaszce, szczególnie w lewej zatoce szczękowej i klinowej.