Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dysplazja włóknista kości u 12-letniej dziewczynki

Autor:
Jolanta Bieniasz, Anna Maj, Anna Noczyńska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
72
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dysplazja włóknista kości, pamidronian
Czytaj

Dysplazja włóknista kości jest rzadko występującą, wrodzoną chorobą kości, zwykle ujawniającą się przed 3 dekadą życia. Stanowi 2,5% wszystkich guzów kości i około 7,5% łagodnych nowotworów kości. Prezentujemy przypadek 12-letniej dziewczynki z tą chorobą, przyjętej do kliniki z podejrzeniem nadczynności przytarczyc. Zmiany chorobowe dotyczyły kości oczodołu i zatok. Rozpoznanie postawiono na podstawie obrazu klinicznego, badań obrazowych i badania histopatologicznego. Zastosowano leczenie pamidronianem.