Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena sposobu żywienia niskich dziewcząt i chłopców

Autor:
Edyta Suliga
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
47
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dziewczęta, chłopcy, wysokość ciała, składniki odżywcze
Czytaj

Wprowadzenie: Niedobory wysokości ciała, powstające na skutek niedożywienia dzieci w krajach rozwijających się są szeroko opisywane w literaturze, natomiast bardzo mało uwagi poświęca się ocenie sposobu żywienia dzieci i młodzieży z niedoborem wysokości ciała w krajach rozwiniętych. Cel pracy: Celem pracy była ocena sposobu żywienia niskich dziewcząt i chłopców, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji norm dziennego zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze. Materiał i metody: Badaniami objęto 60 osób w dwóch grupach wiekowych: 10,5 oraz 13,5 roku, których wzrost sytuował się poniżej 10 centyla w stosunku do norm dla wieku i płci. Oceny sposobu żywienia dokonano przeprowadzając wywiad dotyczący spożycia posiłków podczas ostatnich 24 godzin. Wyniki: U 22% badanych poziom energii w diecie był niższy niż 75% dziennego zapotrzebowania. Procent realizacji normy na składniki mineralne wynosił średnio: 38,6-56,7% dla wapnia, 49,2-77,4% dla żelaza, a dla cynku i miedzi odpowiednio 50,1-93,2% i 45,9-72,2%. Niedobory witamin były w porównaniu ze składnikami mineralnymi zaznaczone znacznie słabiej. Wśród młodzieży ze środowiska wiejskiego odnotowano niższe spożycie białka zwierzęcego i witaminy C. Wnioski: Dieta badanych dziewcząt i chłopców charakteryzowała się obniżoną zawartością energii i składników mineralnych: wapnia, cynku, miedzi i żelaza. Nieprawidłowy skład diety mógł przyczyniać się do gorszego wykorzystywania potencjału wzrostowego i uzyskiwania mniejszej wysokości ciała w stosunku do rówieśników.