Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poczucie kontaktu z samym sobą doświadczane przez dziecko otyłe

Autor:
Joanna Radoszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
59
Strona końcowa:
63
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
poczucie tożsamości; dziecko otyłe
Czytaj

Wprowadzenie: Poczucie kontaktu z samym sobą, będące udziałem dziecka, to dostępność psychiczna treści doświadczania siebie przez człowieka. Jest to możliwość identyfikowania i wyrażania treści własnych przeżyć, myśli, doznań lub stanów. Poczucie kontaktu z samym sobą stanowi jeden z elementów poczucia tożsamości człowieka. Poczucie tożsamości zaś to treści psychicznego doświadczania siebie przez człowieka, jego sposób przeżywania własnej odrębności i ciągłości czasowej. Cel pracy: Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, jakiego poczucia kontaktu z samym sobą doświadcza dziecko otyłe. Materiał i metody: Zbadano 142 dzieci (71 otyłych i 71 szczupłych) w wieku 5-10 lat. Dzieci badano Testem Apercepcji dla Dzieci, wersja z postaciami zwierząt (CAT-A). Test CAT-A składa się z 10 czarno-białych obrazków, przedstawiających zwierzęta w różnych sytuacjach, istotnych z perspektywy rozwoju i funkcjonowania dziecka. Wyniki: Wskazano na istnienie specyficznych trudności w doświadczaniu kontaktu z samym sobą przez dziecko otyłe. Wnioski: Celem psychoterapii dzieci otyłych powinno być doznanie kontaktu z samym sobą oraz doświadczenie siebie na wymiarze osobowym.