Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe spojrzenie na grzybicę paznokci i terapię pulsową itrakonazolem

Autor:
Gérald E. Piérard, Jorge E. Arrese, Anne Theunis, Claudine Piérard-Franchimont
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
73
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, terapia pulsacyjna itrakonazolem
Czytaj

Grzyby pleśniowe coraz częściej uważane są za patogeny, które też mogą zajmować paznokcie. Wiedza o częstości tych zakażeń jest niedostateczna, co utrudnia diagnostykę. Błędy we właściwym rozpoznaniu mają swoje źródło w przecenianiu znaczenia albo wyniku hodowli lub obrazu klinicznego. Jednorazowa izolacja określonego gatunku grzyba nie może być dowodem na jego patogenność. Zewnętrzna część narządu paznokciowego, czyli płytka, może być infekowana przez pleśnie, głębsza natomiast część spoczywająca na łożysku jest zajmowana przez dermatofity. Najbardziej odpowiednią metodą służącą do rozpoznania grzybicy paznokci, podobnie jak w innych grzybicach układowych, powinno być badanie histopatologiczne, a metodą uzupełniającą (do uzyskania zupełnej pewności) hodowla. Właściwa identyfikacja grzyba ma istotne znaczenie dla leczenia. Itrakonazol wykazuje grzybotoksyczne działanie na drożdże i pleśnie, efekt działania natomiast terbinafiny na te grzyby jest mniej ewidentny. W stosunku do dermatofitów oba preparaty są prawie równorzędne. Wiedza o specyficznych właściwościach farmakokinetycznych itrakonazolu pozwala na wprowadzenie nowego schematu terapii pulsacyjnej. Itrakonazol jest podawany 2 razy po 200 mg na dzień przez pierwszy tydzień miesiąca. W przypadku grzybicy rąk stosuje się 2 pulsy w kolejnych miesiącach, a w przypadku grzybicy paznokci stóp - 3 takie pulsy. Jest to leczenie wyraźnie zmniejszające ekspozycję pacjenta na lek.