Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cytofluorymetryczna analiza wybranych markerów apoptozy Fas/FasL (CD95/CD95L) w tkance gruczołu tarczowego u młodocianych pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa oraz zapaleniem tarczycy typu Hashimoto

Autor:
Artur Bossowski, Anna Stasiak-Barmuta, Barbara Czarnocka, Mirosława Urban, Anna Łyczkowska, Marek Niedziela, Krzysztof Bardadin, Jolanta Czerwińska, Jacek Dadan, Marek Baltaziak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
14
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
choroba Gravesa-Basedowa, zapalenie tarczycy typu Hashimoto, tyreoperoksydaza, apoptoza, przeciwciała monoklonalne
Czytaj

Wprowadzenie: Apoptoza, to jedna z postaci programowanej śmierci komórek, nazwana także śmiercią fizjologiczną albo śmiercią samobójczą komórek – jest mechanizmem regulacyjnym, pozwalającym na usunięcie komórek wytworzonych w nadmiarze i niepotrzebnych w danej chwili. Zaburzenia w procesie apoptozy mogą uczestniczyć w rozwoju schorzeń endokrynologicznych, m.in. w zapaleniu tarczycy typu Hashimoto oraz w chorobie Gravesa-Basedowa. Celem pracy była ocena wybranych markerów apoptozy Fas (CD95) i FasL (CD95L) na powierzchni limfocytów wewnątrztarczycowych oraz komórek pęcherzykowych tarczycy z zastosowaniem przeciwciał mysich #64, identyfikujących region antygenowy B ludzkiej peroksydazy tarczycowej TPO. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na komórkach tarczycy izolowanych ze skrawków pooperacyjnych uzyskanych od 15 pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa (GB), od 15 osób z wolem wieloguzkowym nietoksycznym (WGNT) oraz z materiału biopsyjnego (BAC) pobranego od 15 pacjentów z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto (HT). Komórki tarczycy znakowano metodą pośrednią. W pierwszym etapie komórki łączono z przeciwciałami monoklonalnymi mysimi anty-TPO (mAb #64), w kolejnym – z przeciwciałami króliczymi IgG (Fab’)2 anty-mysimi znakowanymi FITC. Do uzyskanej zawiesiny dodano przeciwciała monoklonalne znakowane dwoma barwnikami (PE lub PerCP) (Becton Dickinson) identyfikującymi odpowiednie kompleksy (Fas/FasL). Odczytu dokonywano w cytometrze przepływowym (Coulter EPICS XL). Wyniki: Analiza ekspresji cząsteczek CD95 i CD95L w materiale tkankowym u pacjentów z GB wykazała istotne statystycznie podwyższenie odsetka limfocytów T CD95+ (p<0,005, p<0,001), T CD95L+ (p<0,02, p<0,01) oraz T CD95/CD95L (ns, p<0,05) w porównaniu do grupy z HT oraz WGNT. Z kolei markery apoptozy CD95/CD95L na powierzchni komórek pęcherzykowych tarczycy w chorobie GB (p<0,01, p<0,01) i WGNT (p<0,001, p<0,004) były znamiennie niższe w porównaniu do ich obecności u dzieci z HT. W odniesieniu do łącznej ekspresji obu cząsteczek Fas (CD95) i FasL (CD95L) na powierzchni tyreocytów uzyskano większy ich odsetek u pacjentów z HT (18%) (p<0,02, p<0,002), niż u pacjentów z chorobami GB i WGNT (odpowiednio 8% i 1%). Wnioski: Podsumowując można stwierdzić, iż zmiany ekspresji badanych markerów apoptozy na powierzchni komórek pęcherzykowych tarczycy w zapaleniu tarczycy typu Hashimoto i w chorobie Gravesa-Basedowa przemawiają za wzrostem bądź spadkiem aktywności procesu apoptozy w tkance gruczołu tarczowego i wskazują na ich udział w patogenezie schorzeń immunologicznych tarczycy.