Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Związek między rozwojem retinopatii cukrzycowej a występowaniem wczesnych zmian miażdżycowych u młodzieży z cukrzycą typu 1 – doniesienie wstępne

Autor:
Barbara Głowińska-Olszewska, Mirosława Urban, Beata Urban, Joanna Tołwińska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
20
Strona końcowa:
26
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
retinopatia, FMD, IMT, śródbłonek, miażdżyca, cukrzyca, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Ostatnie badania wykazały związek zaawansowanej retinopatii cukrzycowej z końcowymi fazami procesu miażdżycowego. Brakuje danych na temat związku między rozwojem retiopatii cukrzycowej i choroby układu sercowo-naczyniowego w ich najwcześniejszej fazie u młodych ludzi chorujących na cukrzycę. Celem pracy była analiza zależności między występowaniem retinopatii cukrzycowej a wczesnymi zmianami w układzie sercowo-naczyniowym u młodzieży z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 28 osób w wieku 17,6±1,4 roku; chorujących na cukrzycę typu 1 średnio 7,9±3,1 roku (średni wiek zachorowania – 9,5±3,7 roku), ze średnią HbA1c – 8,6±1,9%. Wśród nich wyróżniono 8 pacjentów z rozpoczynającą się retinopatią prostą. Pierwszą grupę porównawczą stanowili pozostali pacjenci chorzy na cukrzycę typu 1, bez powikłań choroby, a drugą grupę porównawczą – 11 zdrowych nastolatków. Oceniono czynność śródbłonka poprzez pomiar rozszerzalności tętnicy ramiennej (FMD), oraz grubość kompleksu intima-media tętnic szyjnych wspólnych (IMT) za pomocą badań ultrasonograficznych. Wyniki: U młodzieży z retinopatią zanotowano wyższe wartości ciśnienia skurczowego (133±19 mmHg) w porównaniu do grupy chorych bez powikłań (117±14 mmHg) (p<0,05) i grupy osób zdrowych (115±8 mmHg) (p<0,05). Wszyscy pacjenci z cukrzycą wykazywali istotnie mniejszą wartość FMD (7,6±5,1%, p<0,05). W grupie z retinopatią FMD wynosiło 7,8±4,1% (p<0,05), w grupie bez retinopatii – 7,6±5,5% (p<0,05). Porównując – w grupie zdrowych ochotników wynosiło ono 12,1±5,1%. U wszystkich pacjentów z cukrzycą stwierdzono istotnie wyższą wartość IMT w porównaniu do zdrowej młodzieży: 0,49±0,06 vs. 0,42±0,03 mm (p<0,001). Pacjenci z retinopatią mieli wartość IMT istotnie większą w porównaniu nie tylko do grupy kontrolnej, ale również do chorej młodzieży bez powikłań: 0,56±0,06 vs. 0,47±0,03 mm (p<0,001). Wnioski: 1. Młodzież chora na cukrzycę typu 1 wykazuje istotne upośledzenie czynności śróbłonka naczyniowego oraz pogrubienie warstwy środkowej i wewnętrznej tętnic szyjnych w porównaniu do zdrowych rówieśników. 2. Pacjenci z retinopatią cukrzycową charakteryzują się istotnie większymi wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu do chorych bez powikłań. 3. Młodzież z retinopatią cukrzycową wykazuje istotne pogrubienie warstwy środkowej i wewnętrznej tętnic szyjnych w porównaniu do chorych rówieśników bez powikłań, co może świadczyć o bardziej zaawansowanym procesie zmian makronaczyniowych u tych pacjentów.