Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Emolienty jako suplementacja terapii łuszczycy plackowatej propionianem klobetazolu: prospektywne badanie randomizowane

Autor:
Adam Reich, Jacek Szepietowski, Izabela Zimoląg
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
15
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, miejscowe preparaty steroidowe, emolienty, korneometria, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: W obrębie zmian łuszczycowych obserwuje się wybitne zmniejszenie stopnia nawilżenia warstwy rogowej naskórka. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było porównanie skuteczności i tolerancji krótkotrwałego leczenia ognisk łuszczycy plackowatej za pomocą skojarzonej terapii 0,05% propionianem klobetazolu i emolientu, w stosunku do leczenia wyłącznie 0,05% propionianem klobetazolu. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 22 osób z łuszczycą plackowatą. Każdy pacjent stosował 0,05% propionian klobetazolu w kremie dwukrotnie w ciągu dnia przez 10 dni na ogniska łuszczycy plackowatej zlokalizowane na przedramionach i łokciach. Ponadto na losowo wybraną kończynę górną aplikował dwukrotnie w ciągu dnia obojętny krem. Nasilenie łuszczycy oceniano przed rozpoczęciem leczenia oraz w 5. i 10. dniu terapii przy użyciu elementów skali PASI. Ponadto na zakończenie leczenia zarówno lekarz, jaki pacjent dokonywali końcowej oceny efektu leczniczego oraz tolerancji stosowanych preparatów. Dodatkowo w trakcie leczenia oceniano stopień nawilżenia naskórka za pomocą korneometru. Wyniki: Zarówno sam 0,05% propionian klobetazolu, jak i połączenie 0,05% propionianiu klobetazolu z emolientem istotnie redukowały nasilenie zmian łuszczycowych, przy czym w przypadku łącznego stosowania preparatu kortykosteroidowego z emolientem wykazano istotnie szybsze ustępowanie łuski (p=0,01) oraz istotnie niższe całkowite nasilenie łuszczycy w dniu zakończenia badania (p<0,05). Przed rozpoczęciem leczenia stwierdzono, iż naskórek w obrębie zmian łuszczycowych był istotnie bardziej suchy, niż w obrębie skóry niezmienionej łuszczycowo (p<0,0001), przy czym stopień nawilżenia skóry odwrotnie proporcjonalnie korelowałz nasileniem łuszczycy (R=-0,48;p=0,001). W wyniku leczenia uzyskano istotną poprawę nawilżenia naskórka, jednakże w przypadku łącznego stosowania 0,05% propionianu klobetazolu i emolientu poprawa następowała istotnie szybciej niż w przypadku stosowania samego 0,05% propionianu klobetazolu (p<0,001). Obydwie metody leczenia były dobrze tolerowane. Wnioski: Uzyskane wyniki pozwalają stwierdziæ, iż dołączenie emolientu do leczenia miejscowego ognisk łuszczycy plackowatej przyczynia się do szybszego ustępowania zmian chorobowych oraz istotnie poprawia nawilżenie warstwy rogowej naskórka.