Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie wskaźnika DLQI w ocenie jakości życia młodzieży z trądzikiem pospolitym

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Katarzyna Krajewska, Małgorzata Popik, Maria Heleniak, Cecylia Łukaszuk, Barbara Jankowiak, Piotr Ratka, Wiaczesław Niczyporuk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
26
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
acne vulgaris, Dermatology Life QualityIndex- DLQI
Czytaj

Wprowadzenie: Skóra człowieka odgrywa nie tylko rolę bariery ochronnej, ale także spełnia funkcje: estetyczną, komunikacyjną, seksualną, percepcyjną i ekspresyjną. Te elementy warunkują, że pacjenci dermatologiczni w sposób szczególny odbierająswój wizerunek oraz nisko oceniają jakość własnego życia. Cel pracy: Analiza wpływu dolegliwości związanych z trądzikiem pospolitym na jakość życia młodzieży. Materiał i metody: Badaniem objęto 100 osób mieszkających w Białymstoku oraz 100 osób zamieszkałych w Krakowie. W badaniu zastosowano kwestionariusz Dermatology Life QualityIndexDLQI, za pomocą którego można oceniæ stopień niesprawności spowodowanej przez choroby skóry. Ankietowana młodzież zaliczała się do grupy wiekowej 16-19 lat. W obu miastach dominowały osoby w wieku 17 i 18 lat, w większości dziewczęta, przeważnie pochodzące z miasta. Najwyższe wskaźniki (DLQI), w przypadku młodzieży z Białegostoku stwierdzono dla pytań dotyczących występowania w ostatnim tygodniu swędzenia, bolesności, pieczenia lub mrowienia skóry (DLQI - 1,04) oraz wpływu leczenia na np. utrudnianie utrzymania porządku w domu czy nadmierne zaabsorbowanie czasu (DLQI - 1,59). W przypadku badanych z Krakowa najwyższe wskaźniki DLQI dotyczyły wpływu zmian trądzikowych na współżycie seksualne (DLQI - 1,62), leczenia na np. utrudnianie utrzymania porządku w domu czy nadmierne zaabsorbowanie czasu (DLQI - 1,65), zmian na wywołanie zażenowania, zakłopotania (DLQI - 1,04) oraz na utrudnienie robienia zakupów, wykonywania prac domowych lub ogrodniczych (DLQI- 1,02). Wnioski: ?rednie wartości wskaźnika DLQI uzyskane zarówno dla młodzieży z Krakowa, jak i Białegostoku były bardziej zbliżone do uzyskanych w Stanach Zjednoczonych niż w państwach europejskich. Dolegliwości skórne respondentów z Krakowa, w porównaniu z osobami z Białegostoku, statystycznie znamiennie częściej powodowały większe zakłopotanie, przeszkadzały w robieniu zakupów, wykonywaniu prac domowych lub ogrodniczych, uprawianiu sportu, współżyciu seksualnym, wpływały na życie osobiste młodzieży lub spędzanie wolnego czasu oraz stanowiły problem w kontakcie z partnerem lub partnerką. Nie wpływały natomiast w sposób istotny statystycznie na ubiór chorego, uniemożliwienie młodzieży nauki lub pracy, a ich leczenie - na utrzymanie porządku w domu lub nadmierne zaabsorbowanie czasu.