Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenia drożdżakowe w rozległych oparzeniach

Autor:
Sabina Kotlarek-Haus
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
124
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
kandydoza u oparzonych, leczenie kandydozy
Czytaj

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z uogólnioną kandydozą u chorych z rozległymi oparzeniami. Wskazano, że oprócz czynnika miejscowego, jakim jest rana oparzeniowa, termiczne uszkodzenie przewodu pokarmowego lub dróg oddechowych, istnieją prawie wszystkie opisane dotąd czynniki sprzyjające temu zakażeniu, z wyjątkiem granulocytopenii. Są to: zaburzenia immunologiczne, konieczność żywienia pozajelitowego, podawanie antybiotyków, stosowanie cewników dożylnych i pęcherzowych. Przedstawiono obecne poglądy na wnikanie drożdżaków z rodzaju Candida przez ranę oparzeniową, przewód pokarmowy i drogą krwi do tkanek. Omówiono szczepy Candida znajdowane u oparzonych i wskazano czynniki sprzyjające selekcjonowaniu się szczepów rzadziej występujących w innych grupach chorych, jak C. parapsilosis czy C. krusei. Omówiono leczenie, uznając za lek z wyboru amfoterycynę B, którą w przypadku niewydolności nerek należy podawać jako preparaty lipidowe, i flukonazol w przypadku wrażliwości szczepu na ten lek. Omówiono także środki zapobiegające szerzeniu się u oparzonych grzybic drożdżakowych.