Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Fotodynamiczna diagnostyka nowotworów skóry za pomocą kwasu 8-aminolewulinowego oraz cyfrowej rejestracji i obróbki obrazu

Autor:
Artur Bednarkiewicz, Piotr Ziółkowski, Beata J. Osiecka, Paweł Gacek, Jarosław Jaroński, Andrzej Bronowicz, Wiesław Stręk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
32
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
diagnostyka fotodynamiczna, kwasaminolewulinowy, rak skóry, cyfrowa analiza obrazów
Czytaj

Wprowadzenie: Fotodynamiczna diagnostyka (photodynamic diagnostics - PDD) wydaje się użyteczną metodą w diagnozowaniu nowotworów. Istnieje duża liczba przypadków, w których metoda ta może byæ stosowana w warunkach klinicznych. W pracy badano możliwość zastosowania kwasu aminolewulinowego (ALA) jako prekursora fotouczulaczy w ramach PDD. Materiały i metody: Wykorzystano superjasne diody (LED) z zakresu fioletu jako źródło światła wzbudzającego fluorescencję fotouczulacza oraz filtrację spektralną za pomocą optycznego filtru krawędziowego i cyfrową rejestrację oraz obróbkę obrazów. Badaniem objęto dwóch pacjentów. U pierwszego z nich stwierdzono dwie zmiany o typie raka kolczystokomórkowego (squamous cell carcinoma - SCC) umiejscowione na szczycie głowy, małżowinie usznej, u drugiego - 1 ognisko raka podstawnokomórkowego (basal cell carcinoma - BCC) umiejscowione na nosie. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje znacząca różnica między makroskopowym obrazem nowotworu (potwierdzanym w badaniu klinicznym) a granicami zmiany wykazującymi fluorescencję fotouczulacza, tzn. protoporfiryny IX (PPIX). Po kumulacji ALA i naświetleniu zmiany okazywały się one większe o 1,5-2,0 razy w stosunku do badania przedmiotowego. Wnioski: Potwierdzono, że diagnostyka PDD jest bardzo obiecującą i pomocną metodą diagnostyki nowotworów skóry. Pokazano, że separacja kanałów czerwonego (red - R) i zielonego (green - G) obrazu PDD pozwala poprawiæ skuteczność diagnozy w porównaniu zarówno z obrazowaniem w świetle białym, jak i bezpośrednim obrazowaniem fluorescencji fotouczulacza.