Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowy rodzaj szwu śródskórnego do zastosowań w chirurgii skóry

Autor:
Andrzej Bieniek, Łukasz Matusiak, Danuta Okulewicz-Gojlik, Rafał Białynicki-Birula
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
36
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
szew, techniki szewne, materiał szewny, szew podnaskórkowy, szew materacowy
Czytaj

Wprowadzenie: We współczesnej chirurgii dermatologicznej często zaleca się zastosowanie sposobów zamknięcia rany mających zapewniæ dobre efekty estetyczne. Należą do nich m.in. różnorodne pogrążone szwy podnaskórkowe (śródskórne), zakładane na poziomie skóry właściwej. Są one wykonywane typowo z monofilowego materiału wchłanialnego, zwykle o dość długim czasie utrzymywania wytrzymałości mechanicznej. Ich użycie zezwala na uniknięcie drabinkowych blizn oraz w ciągu kilku tygodni przeciwdziała siłom rozciągającym ranę, co prowadzi do uzyskania bardziej kosmetycznych blizn. Ich zasadnicząwadąjestto, że mogą byæ one wykonywane jedynie drogimi monof ilowymi niæmi wchłanialnymi. Także z powodu ich stosunkowo powierzchownego położenia, czasem kontaktują się z powierzchnią skóry, co może powodowaæ stany zapalne, które zmuszają do ich usunięcia przed ukończeniem resorpcji. Cel: Celem pracy było opracowanie nowego rodzaju szwów, charakteryzującego się dobrymi wynikami estetycznymi, z minimalnymi śladami typu "drabinkowego", i dobrą stabilizacją rany, możliwego do wykonania ekonomicznym wchłanialnym materiałem szewnym. Materiał i metody: Autorzy zaproponowali alternatywny rodzaj szwów, umieszczanych również głównie w skórze właściwej, w których nici wykonane z tańszego monofilowego materiału niewchłanialnego częściowo wystają nad powierzchnię skóry i są planowo usuwane. Stanowiąone modyfikację pojedynczego, podwójnego lub potrójnego podnaskórkowego pionowego szwu materacowego. Mogą one byæ utrzymywane do dwóch tygodni, stabilizując przez ten czas ranę i nie pozostawiając znaczących śladów. Stosując opisane szwy, zamknięto 92 rany pooperacyjne. Prowadzono obserwację blizn przez 1-12 miesięcy. Wyniki: Zastosowane szwy pozwoliły na uzyskanie dobrych wyników estetycznych, z wyraźnym zmniejszeniem śladów "drabinkowych" w porównaniu z klasycznymi szwami skórnymi zewnętrznymi.