Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pseudomięsak Kaposiego (acroangiodermatitis) - opis przypadku. Wykorzystanie diagnostyczne badania termograficznego

Autor:
Danuta Mikulska, Romuald Maleszka, Ireneusz Dziuba, Violetta Ratajczak-Stefańska, Mirosław Parafiniuk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
44
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
acroangiodermatitis, pseudosarcoma Kaposi
Czytaj

Chory, lat 52, przyjęty został do Kliniki w 2004 r. celem diagnostyki zmian skórnych w obrębie obu podudzi. Pacjent podawał, że od 3 lat w obrębie skóry podudzi stopniowo pojawiały się plamy oraz wykwity guzkowe, koloru sinoczerwonego. W 2002 r. operowany był z powodu tętniaka aorty oraz w tym samym roku przeszedł operację by-pass z powodu choroby niedokrwiennej serca. W badaniu stwierdzono sinoczerwone i brązowe blaszki, guzki i nadżerki w obrębie wyprostnych części obu podudzi. Badanie surowicy w kierunku przeciwciał HIV oraz antygenu p24 było ujemne. Badanie USG metodą Dopplera żył kończyn dolnych wykazało występowanie zmian żylakowatych podudzi. Na podstawie badania termograficznego wykazano zmiany żylakowate kończyn dolnych oraz hipertermię w zakresie ognisk rumieniowych i guzkowych podudzi. Badania histopatologiczne 2 wycinków z wykwitów guzkowych podudzi wykazały rozrost naczyń z obecnością dużej ilości hemosyderyny, bez cech rozrostu śródbłonków i pericytów. W badaniu immunohistochemicznym zzastosowaniem przeciwciała monoklonalnego przeciw antygenowi CD34 stwierdzono dodatnią reakcję w obrębie komórek śródbłonka naczyń krwionośnych oraz ujemną w obrębie pericytów, co potwierdziło rozpoznanie pseudosarcoma Kaposi (acroangiodermatitis). W leczeniu zastosowano leki naczyniowe i presoterapię. Przedstawiono przypadek ze względu na rzadkość występowania tej jednostki chorobowej oraz rzadko spotykany obraz histopatologiczny zmian skórnych.