Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena aktywności enzymatycznej grzybów drożdżopodobnych Malassezia pachydermatis izolowanych od psów

Autor:
Jarosław Król, Zdzisław Staroniewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
12
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Malassezia pachydermatis, otitis externa, hydrolazy
Czytaj

Celem pracy była ocena aktywności wybranych enzymów hydrolitycznych grzybów drożdżopodobnych Malassezia pachydermatis izolowanych od psów z zapaleniem ucha zewnętrznego oraz ze skóry i ucha psów zdrowych. Badaniem objęto ogółem 70 szczepów tego drożdżaka. Aktywność enzymów hydrolitycznych oceniano przy użyciu testu API ZYM firmy bioMérieux, natomiast właściwości Iipolityczne określano na podłożu Wernera zawierającym Tween 80. Wykazano, że liczba i aktywność uwalnianych enzymów zależą od czasu inkubacji badanego grzyba z określonym substratem. W przypadku M. pachydermatis najwyższa aktywność enzymatyczna stwierdzana była po 16 godzinach inkubacji i dotyczyła fosfatazy kwaśnej, lipazy esterazowej, b-glukozydazy i arylamidazy leucynowej. Wykazano znamienne statystycznie różnice w aktywności niektórych enzymów, głównie lipaz, u szczepów pochodzących z przypadków infekcji, w porównaniu z izolatami od psów zdrowych. Omawiany gatunek drożdżaka może występować w dwóch typach, różniących się zapotrzebowaniem na związki lipidowe do wzrostu, wyglądem kolonii na podłożu Sabourauda oraz niektórymi właściwościami enzymatycznymi, w tym aktywnością lipolityczną na podłożu Wernera. Badania własne wykazują, że enzymy lipolityczne mogą stanowić jeden z głównych czynników zjadliwości M. pachydermatis.