Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie łagodnych zwężeń przełyku i wpustu - od chirurgii do endoskopii

Autor:
Andrzej Lewandowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
130
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
bliznowe zwężenie przełyku, niedrożność przełyku
Czytaj

Bliznowe zwężenie i niedrożność przełyku i wpustu jest krańcowym powikłaniem wielu chorób. Może być wrodzone lub następstwem schorzeń: dziedzicznych, dermatologicznych oraz jako jedno z powikłań AIDS. Inne przyczyny to: środki żrące, leki, czynniki jatrogenne - operacje przełyku, skle-roterapia żylaków przełyku, uszkodzenia endoskopem, długie utrzymywanie sondy żołądkowej. Najczęściej jednak bliznowe zwężenie jest powikłaniem choroby refluksowej przełyku. W procesie leczenia zapalenia przełyku dochodzi wprawdzie do gojenia się zapalnie zmienionej ściany przełyku, ale tworząca się, koncentryczna blizna, zwęża znacznie jego światło i utrudnia pasaż pokarm ów. Leczenie jest złożonym i trudnym problemem, lecz koniecznym postępowaniem przywracającym możliwość odżywiania się przez usta. Celem pracy jest przedstawienie, na tle piśmiennictwa oraz własnych obserwacji, sposobów i dostępów operacyjnych zależnych od miejsca i rozległości zmian w przełyku. Zwężony odcinek można wyciąć a ubytekzastąpić krótką uszypułowaną wstawką z jelita czczego lub po wycięciu zamknąć wpust na głucho a ubytek zastąpić długą uszypułowaną wstawką łączącą przełyk z częścią przedodżwiernikową żołądka. Można także wytworzyć przęsło jelitowe typu by-pass łączące przełyk nad zwężeniem z częścią przedodżwiernikową żołądka, bez wycinania zwężonego odcinka przełyku. Alternatywą dla leczenia chirurgicznego jest zastosowanie technik małoinwazyjnych, np.: endoskopowe poszerzanie zwężeń, zastosowanie protez samorozprężalnych jako samodzielnych metod lub w połączeniu z laparoskopową operacją antyrefluksową.