Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Owrzodzenia podudzi w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM w Gdańsku w latach 2001-2003 -charakterystyka bakteriologiczna

Autor:
Katarzyna Ostrowska, Ewa Kurzyk, Aleksandra Wilkowska, Bogusław Nedoszytko
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
92
Strona końcowa:
95
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
owrzodzenia podudzi, infekcje bakteryjne, czas hospitalizacji
Czytaj

Wprowadzenie: Owrzodzenia podudzi stanowią duży problem medyczny, socjalny i ekonomiczny. U podstaw choroby leżą najczęściej zaburzenia naczyniowe układu żylnego, bądź tętniczego lub inne czynniki sprawcze, np. cukrzyca. Przebieg choroby jest wielokrotnie powikłany zakażeniem bakteryjnym. Cel pracy: Celem pracy była analiza posiewów wykonywanych z materiału uzyskanego z owrzodzeń pacjentów hospitalizowanych w latach 2001-2003. Materiał i metody: Badaniami objęto 70 chorych (77 hospitalizacji): 50 kobiet i 20 mężczyzn w wieku od 25 do 90 lat. 5 pacjentek hospitalizowanych było dwukrotnie, a jedna trzykrotnie. Z pobranych wymazów wykonywano posiewy bakteryjne. Wyniki: W posiewach zidentyfikowano 29 gatunków bakterii oraz w trzech przypadkach Candida spp. Najczęściej w posiewach identyfikowano Pseudomonas aeruginosa (44%), a w następnej kolejności Staphylococcus aureus (40%), E. coli (17%) i Enterococcus faecalis (13%). U największej liczby pacjentów identyfikowany był na pierwszym miejscu Staphylococcus aureus - 35 pacjentów (45%), natomiast Pseudomonas aeruginosa był identyfikowany u 29 (38%) pacjentów. ?redni czas hospitalizacji pacjentów, u których wyhodowano Pseudomonas aeruginosa, wynosił 22 dni i był o 4 dni dłuższy od przeciętnego czasu hospitalizacji. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że najczęstszym patogenem w owrzodzeniach podudzi były: Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus. Przy czym ten pierwszy drobnoustrój jest szczególnie oporny na leczenie i w największym stopniu wpływa niekorzystnie na przebieg choroby, przyczyniając się do wydłużenia czasu hospitalizacji.