Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozpuszczalna forma CTLA-4 (sCTLA-4) u pacjentów z łuszczycą zwykłą

Autor:
Wioletta Kubicka, Eugeniusz Baran, Piotr Nockowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
96
Strona końcowa:
99
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
sCTLA-4, limfocytyT, łuszczyca zwykła
Czytaj

Wprowadzenie: CTLA-4 (cytotoxic Tlymphocyte associated antigen 4) hamuje pobudzenie limfocytówT. Niedawno stwierdzono obecność w ludzkiej surowicy natywnej rozpuszczalnej formy CTLA-4 (sCTLA-4), która może odgrywaæ istotną rolę w utrzymaniu homeostazy układu immunologicznego. Cel pracy: Oznaczenie poziomów sCTLA-4 w surowicy u pacjentów z łuszczycą zwykłą przed i po leczeniu oraz porównanie ich z poziomami sCTLA-4 u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i osób zdrowych z grupy kontrolnej. Materiał i metody: W pracy zbadano 42 pacjentów z łuszczycą zwykłą, 28 pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i 29 osób zdrowych. Poziomy sCTLA-4 w surowicy oznaczono metodą ELISA. Otrzymane dane przeanalizowano statystycznie testem U Manna-Whitney'a i testem t-Studenta. Analizę zależności przeprowadzono testem korelacji rangSpearmana. Wyniki: W surowicy pacjentów z łuszczycą wykazano wyższe stężenie sCTLA-4 (3,05±4,53 ng/ml) w porównaniu z pacjentami z atopowym zapaleniem skóry (2,18±4,78 ng/ml, p =0,06) i osób zdrowych z grupy kontrolnej (1,41±2,77 ng/ml, p=0,022). Ponadto stwierdzono dodatnią korelację między poziomami sCTLA-4 a wskaźnikiem PASI (R=0,32; p=0,02) i czasem ostatniego zaostrzenia choroby (R=0,31; p=0,04). Wnioski: Dodatnia korelacja między aktywnością choroby i poziomem sCTLA-4 może świadczyć o istotnej roli sCTLA-4 w patogenezie łuszczycy.