Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Retinopatia związana z czerniakiem skóry - opis przypadku

Autor:
Agnieszka Kubicka-Trząska, Anna Piwowarczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
100
Strona końcowa:
102
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
retinopatia związana z czerniakiem, przeciwciała przeciwsiatkówkowe, ERG
Czytaj

Cel: Przedstawienie przypadku klinicznego rzadkiej postaci retinopatii paraneoplastycznej - retinopatii związanej z czerniakiem skóry (MAR -melanoma-associated retinopathy). Opis przypadku: 68-letni chory z rozsianą postacią czerniaka skóry okolicy biodra prawego zgłosił się do okulisty z powodu nagłego pogorszenia ostrości wzroku, zaburzeń widzenia barwnego i zmierzchowego oraz pojawienia się mroczków w centralnym polu widzenia obojga oczu. Przeprowadzono podstawowe badanie okulistyczne uzupełnione o statyczne pole widzenia, elektroretinogram (ERG) oraz badanie w kierunku obecności w surowicy przeciwciał przeciwsiatkówkowych przy użyciu testu immunofluorescencji pośredniej. Wyniki: U chorego stwierdzono obniżoną ostrość wzroku oraz mroczki w centralnym polu widzenia obojga oczu. ERG wykazał obniżoną amplitudę fali b oraz brak potencjałów oscylacyjnych. W surowicy chorego wykazano obecność przeciwciał przeciwsiatkówkowych w mianie 1:100. Na podstawie uzyskanych wyników badań postawiono rozpoznanie retinopatii związanej z czerniakiem skóry. U chorego włączono doustnie prednizon, uzyskując poprawę funkcji obu oczu. Wnioski: Nagłe pogorszenie widzenia z obecnością mroczków centralnych w polu widzenia, obniżoną amplitudą fali b w ERG w przypadku obecności przeciwciał przeciwsiatkówkowych oraz pozytywnego wywiadu w kierunku czerniaka skóry może wskazywać na retinopatię związaną z czerniakiem.