Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Takrolimus i pimekrolimus w leczeniu łuszczycy - część II

Autor:
Emilia Chadaj, Iwona Jastrzębska, Agnieszka Krakowska, Daniel Pietrzak, Grażyna Chodorowska, Aldona Pietrzak, Dorota Krasowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
121
Strona końcowa:
125
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, takrolimus, pimekrolimus, kalcyneuryna
Czytaj

Łuszczyca to powszechnie występująca choroba skóry o podłożu zapalnym, charakteryzująca się obecnością przewlekłych zmian chorobowych. W zależności od postaci choroby zmiany mogą mieæ różną lokalizację i wygląd. Mimo znacznego postępu w terapii łuszczycy w ostatnich latach, każda z obecnie stosowanych metod leczenia obciążona jest poważnymi, negatywnymi konsekwencjami. Rozwój lepszych i bardziej skutecznych leków nierozerwalnie wiąże się z uzupełnieniem wiedzy na temat immunopatogenezy tej choroby. W ostatnim czasie zauważono niezwykłe możliwości leczenia różnych schorzeń dermatologicznych, jakie niesie ze sobą wykorzystanie makrolidów o właściwościach immunomodulacyjnych - ta-krolimusu i pimekrolimusu. We wstępnych badaniach klinicznych związki te istotnie zmniejszały nasilenie objawów łuszczycy, równocześnie nie wywierając poważnych działań niepożądanych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli, jaką takrolimus i pimekrolimus może odegraæ w terapii przeciwłuszczycowej. Część pierwsza poświęcona była charakterystyce omawianych leków, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu działania oraz profilu farmakologicznego i bezpieczeństwa; natomiast w części drugiej zebrano informacje dotyczące zastosowania takrolimusu i pimekrolimusu w badaniach klinicznych.