Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obrzęk chłonny u chorych z przewlekłym owrzodzeniem żylnym goleni

Autor:
Ryszard Markert, Jerzy Nowacki, Michał Duszewski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
139
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
przewlekła niewydolność żylna, obrzęk chłonny, owrzodzenie żylne goleni
Czytaj

Owrzodzenie goleni występuje u około 1% ludności. Ze względu na długotrwałość i wysokie koszty leczenia stanowi ważny problem społeczny. Owrzodzenie żylne związane jest najczęściej z przewlekłą niewydolnością żylną. Zastój żylny powoduje zmiany naczyniowe i skórne, a uszkodzenie komórek śródbłonka jest przyczyną tzw. pułapki leukocytów. W mikrokrążeniu ulegają uwalnianiu cytokiny IL-1, IL-6, IL-8. Aktywacja fibroblastów prowadzi do procesu włóknienia, co przyczynia się do zastoju chłonki i powstania obrzęków. W kończynie dolnej wyróżnia się układ chłonny powierzchowny i głęboki. Filtracja chłonki odbywa się w węzłach chłonnych, które dzięki zachodzącej tam czynności fagocytarnej stanowią barierę ochronną przed przedostawaniem się szkodliwych czynników z tkanek do krwi. Chłonka jest płynem tkankowym różniącym się od osocza, który uległ wchłonięciu przez zassanie do układu naczyń chłonnych. W warunkach prawidłowych naczynia chłonne kurczą się rytmicznie 4-6 razy na minutę, a częstotliwość zależy od stopnia wypełnienia naczyń. Na powstanie obrzęków wpływa wzrost ciśnienia żylnego, wzrost ciśnienia hydrostatycznego w mikrokrążeniu oraz wydolność transportowa układu chłonnego. W ocenie obrzęków chłonnych złotym standardem jest badanie limfo-scyntygraficzne przy użyciu albuminy ludzkiej znakowanej technetem Tc99. Szczególne zmiany obserwuje się w okolicy owrzodzeń goleni, gdzie rozchodzenie się znacznika izotopowego jest opóźnione. Skóra w otoczeniu owrzodzenia jest zwykle zaczerwieniona i obrzęknięta. Przeprowadzone badania limfoscyntygraficzne u chorych z owrzodzeniem żylnym goleni wykazały, że u przeszło połowy badanych czas pasażu radiofarmaceutyku w kończynie z owrzodzeniem w porównaniu z kończyną zdrową był 2-3 razy dłuższy. Przyczyną tego są zaburzenia w odpływie chłonki związane z owrzodzeniem.