Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aspergiloza zatok przynosowych u chorych leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS CM UJ w Krakowie

Autor:
Jan Zapała, Mariusz Szuta, Aneta Dzierwa-Gawron, Alicja Budak, Joanna Zarzecka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
23
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
aspergiloza, zatoki przynosowe, diagnostyka, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach stwierdza się wzrost częstości występowania zapaleń zatok przynosowych o etiologii grzybiczej. Schorzenia te często są mylnie rozpoznawane i leczone jako infekcje bakteryjne. Cel pracy: Celem pracy było ustalenie postępowania diagnostycznego i leczniczego w aspergilozie zatok przynosowych. Materiał i metody: Przeanalizowano grupę 436 chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Aspergilozę rozpoznano u 12 pacjentów, w tym u 1 chorego postać inwazyjną. U wszystkich chorych zastosowano leczenie chirurgiczne skojarzone z terapią przeciwgrzybiczą. Wyniki: U 11 chorych stwierdzono poprawę stanu miejscowego oraz ogólnego. Wjednym przypadku inwazyjnej postaci aspergilozy zastosowane leczenie chirurgiczne oraz systemowe podanie amfoterycyny B spowodowało tylko częściową regresję zmian grzybiczych. Wnioski: W ostatnich latach stwierdza się znaczący wzrost liczby chorych z aspergiloza zatok przynosowych, co może w niektórych przypadkach być powiązane z obecnością w zatokach ciał obcych, głównie materiału endodontycznego. W przypadku przewlekłych zmian chorobowych zatok przynosowych podejrzanych o nowotwór należy braæ pod uwagę inwazyjną postać aspergilozy.