Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Podatność grzybów drożdżopodobnych zasiedlających przewód pokarmowy dzieci z cukrzycą typu 1 na wybrane leki przeciwgrzybicze

Autor:
Urszula Nawrot, Maria Cisło, Anna Noczyńska, Katarzyna Włodarczyk, Eugeniusz Baran
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
38
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, wrażliwość na antymikotyki, Fungitest, cukrzyca
Czytaj

Wprowadzenie: Chorzy na cukrzycę należą do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia grzybicy błon śluzowych układu pokarmowego. Cel pracy: Ocena wrażliwości grzybów drożdżopodobnych kolonizujących przewód pokarmowy dzieci z cukrzycą typu 1 oraz dzieci zdrowych na: ketokonazol (KET), itrakonazol (ITR), flukonazol (FLU), mikonazol (MIK), amfoterycynę B (AMF) i 5-fluorocytozynę (5-FC). Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 98 szczepach grzybów drożdżopodobnych, z czego 82 izolowano z kału (67 od chorych i 15 od zdrowych), a 16 z jamy ustnej (11 od dzieci chorych i 5 od zdrowych). Wrażliwość grzybów na antymikotyki oznaczono metodą stężeń granicznych leku za pomocą zestawów Fungitest® (BioRad, Francja). Wyniki: Szczepy C. albicans były w 100% wrażliwe na AMF i 5-FC. Odsetek szczepów C. albicans wrażliwych na preparaty azolowe MIK, KET, ITR i FLU, wynosił odpowiednio 96,84,95 i 96% u dzieci z cukrzycą oraz 100,93, 73 i 100% u dzieci zdrowych. Omówienie: W grupie Candida spp. 100% i 78% szczepów było wrażliwe na AMF i 5-FC, zmniejszoną podatność na 5-FC wykazywały 4 szczepy. Nie stwierdzono szczepów opornych na FLU, znaleziono po 1 szczepie opornym na MIK (C. spp.) i KET (C. lambica) oraz 2 oporne na ITR (C. glabrata, C. spp.). Zmniejszoną wrażliwość na FLU miało 9 szczepów, na MIK- 10, na KET- 6, a na ITR - 9. Grzyby kolonizujące przewód pokarmowy dzieci chorych na cukrzycę oraz dzieci zdrowych wykazują wyższą wrażliwość na badane antymikotyki, niż opisane wcześniej szczepy izolowane od pacjentów hospitalizowanych. C. albicans mają wyższą niż Candida spp. wrażliwość na 5-FC oraz antymikotyki z grupy azoli, co odzwierciedla stopień naturalnej podatności badanych gatunków na antymikotyki.