Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poziom wiedzy studentów Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) na temat grzybicy skóry i jej przydatków

Autor:
Ewa Mędrela-Kuder
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
42
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
wiedza studentów, grzybica
Czytaj

Wprowadzenie: Zakażenia grzybicze stanowią problem medyczny i społeczny. Wzrasta liczba czynników warunkujących rozwinięcie się tego schorzenia. Cel pracy: Celem była ocena poziomu wiedzy o grzybicy skóry i jej przydatków wśród studentów AWF, a także określenie, czy ankietowana osoba (wg swojej wiedzy) chorowała na grzybicę. Materiał i metody: Badania ankietowe przeprowadzono wśród 261 studentów. Określono stan wiedzy dotyczącej źródeł zakażenia i sposobów zapobiegania tej chorobie. Wyniki: Większość badanych (70%) zna źródła zakażenia, natomiast poprawnie nie potrafi wymienić sposobów zapobiegania grzybicy. Studenci zdają sobie sprawę z niskiego poziomu wiedzy (46,7%). Wnioski: Wiedza studentów nie jest wystarczająca. Należy poszerzyć edukację na temat grzybicy skóry i jej przydatków, z uwzględnieniem narażenia przy zwiększonej aktywności fizycznej.