Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna u chorych na astmę oskrzelową i mukowiscydozę

Autor:
Beata Brajer, Halina Batura-Gabryel
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
48
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
ABPA, astma oskrzelowa, mukowiscydoza
Czytaj

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (allergic bronchopulmonary aspergillosis - ABPA) jest chorobąspowodowaną nadwrażliwością na alergeny Aspergillus fumigatus (Aspf.). Choroba ta, współistniejąca z astmą oskrzelową lub z mukowiscydozą (cystic fibrosis - CF), może byæ przyczyną nasilenia objawów klinicznych, w tym częstości zaostrzeń oraz może przyspieszaæ przebudowę struktur drzewa oskrzelowego. Rozpoznanie ABPA jest trudne. Jestwielce prawdopodobne, że choroba ta występuje częściej niż dotychczas opisywano. Należy zatem prowadziæ dalsze prace nad patogenezą ABPA, a także próbowaæ usprawniæ diagnozowanie tej choroby. Prawidłowe bowiem jej rozpoznawanie może poprawiæ wyniki leczenia i zmniejszyæ tempo remodelingu drzewa oskrzelowego w przebiegu tych chorób.