Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Negatywne zjawiska związane z obecnością grzybów w pomieszczeniach zamkniętych

Autor:
Mariusz Dyląg, Małgorzata Bień
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
54
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
mikotoksyny, alergeny, MVOC, grzyby pleśniowe, bioaerozol
Czytaj

Ludzie spędzają około 90% swego czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Paradoksalnie więc zagrożenie dla ludzkiego zdrowia może byæ znacznie większe wzwiązku z ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego aniżeli zewnętrznego. Grupą ludzi szczególnie wrażliwą na wszelkie zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego są dzieci, osoby w podeszłym wieku i przewlekle chorzy. Tylko w latach 1978-1999 problemowi jakości powietrza wewnętrznego poświęcono aż osiem międzynarodowych konferencji. Jednym ze źródeł zanieczyszczeń powietrza są czynniki biologiczne, wśród których ważne miejsce zajmują mikroorganizmy. Drobnoustroje, zarówno zawieszone w powietrzu, jak i te zasiedlające różne powierzchnie, mogą byæ źródłem wielu szkodliwych substancji uwalnianych do powietrza. Takimi substancjami w przypadku bakterii G -sąlipopolisacharydy (LPS) będące ich swoistymi endotoksynami. W przypadku grzybów są to mikotoksyny będące produktami metabolizmu wtórnego, lotne związki organiczne, tzw. MVOC (microbial volatile organic compounds), 1-3 p-D-glukany oraz wydzielane pozakomórkowo enzymy. Substancje te wraz ze sporami grzybów przyczyniają się do zwiększenia stężenia bioaerozolu w powietrzu. Dłuższa, a niejednokrotnie wieloletnia ekspozycja na tego typu związki może zaowocowaæ różnego typu reakcjami alergicznymi, wieloma objawami określanymi jako zespół chorego budynku - SBS (Sick Building Syndrome), a nawet chorobami nowotworowymi.