Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeciwgrzybicze działanie metody fotodynamicznej

Autor:
Jan Gawlik, Dorota Dąbrowska, Joanna Zychowicz, Halina Podbielska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
57
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
dermatofity, fotosensybilizatory, metoda fotodynamiczna PDT
Czytaj

Wprowadzenie: Dermatofity Trichophyton mentagrophytes to grzyby o szczególnej skłonności do zakażania struktur skeratynizowanych. Stanowią one zdecydowaną większość patogenów grzybic skóry i paznokci. W ostatnich latach rozwijają się nowe metody terapeutyczne, które umożliwiają skuteczne leczenie. Coraz więcej badań poświęca się zwalczaniu mikroorganizmów chorobotwórczych metodą terapii fotodynamicznej (PDT). Cel pracy: 1. Fotodynamiczna próba niszczenia dermatofitów Trichophyton mentagrophytes in vitro. 2. Ocena porównawcza skuteczności trzech różnych fotosensybilizatorów (Fotolon, chlorin e6, protoporfiryna IX). 3 Ocena skuteczności stężeń 0,1% i 1% testowanych fotosensybilizatorów. Materiał i metody: Materiał do badań został pobrany od pacjentów z wyraźnymi klinicznymi objawami grzybicy skóry, paznokci rąk i stóp. Pobrany materiał umieszczono na podłożach do analizy mikologicznej. Gdy kolonie grzybów wyrosły, dokonano ich identyfikacji gatunkowej. Do badań użyto tylko szczepów Trichophyton mentagrophytes. W metodzie fotodynamicznej zastosowano fotosensybilizatory, takie jak: Fotolon, chlorin e6 oraz protoporfiryna IX w postaci roztworów o stężeniach 0,1% i 1%, które aplikowano bezpośrednio na kolonie T. mentagrophytes. Po określonym czasie preiluminacji naświetlano każdą płytkę światłem laserowym, stosując dawkę 15 J/cm2 w czasie 3 min 20 s. Źródłem światła był laser półprzewodnikowy LS-PDT 662/150 (LaserSecura, Wrocław). Wyniki: Po pierwszej sesji PDT we wszystkich analizowanych przypadkach odnotowano zdecydowane zmniejszenie obszarów grzybni na pożywce, co również zaobserwowano podczas kolejno następujących po sobie sesji PDT. Najlepsze rezultaty przyniosła terapia z użyciem protoporfiryny IX. Działanie pozostałych fotosensybilizatorów użytych do badań było bardzo zbliżone. Wnioski: Przeprowadzone doświadczenie wskazuje na dużą efektywność metody PDT w niszczeniu dermatofitów T. mentagrophytes. Trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski, jaki wpływ na niszczenie grzybni ma stężenie stosowanego fotosensybilizatora. Skuteczność wszystkich trzech fotosensybilizatorów była zbliżona. W ogólnej ocenie najlepsze efekty przyniosła metoda z użyciem protoporfiryny IX.