Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Jakość życia pacjentów z grzybicą paznokci

Autor:
Izabela Żelazny, Roman Nowicki, Mikołaj Majkowicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
59
Strona końcowa:
64
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, jakość życia
Czytaj

Wprowadzenie: Skóra, największy i najbardziej widoczny organ ludzkiego ciała, jest bardzo istotna dla prawidłowego fizycznego i psychicznego samopoczucia pacjenta. Schorzenia w obrębie skóry i jej przydatków mająwięc szczególnie duże konsekwencje. Coraz większy problem zarówno epidemiologiczny, jak i społeczny na całym świecie stanowią grzybice skóry i jej przydatków. Ich liczba w ciągu ostatnich lat ciągle wzrasta. Jedną zczęstych grzybic jest grzybica paznokci, dlatego jej poświęcono niniejsze opracowanie. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było zbadanie, w jakim stopniu poszczególne obszary jakości życia zostają zaburzone przez grzybice paznokci, oraz określenie, jaka jest rola czynników społeczno-demograficznych, czasu trwania choroby, obecności chorób skóry/paznokci i grzybicy w rodzinie na jakość życia chorych na grzybice paznokci. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 81 pacjentów ambulatoryjnych Pracowni Mikologicznej Kliniki Dermatologicznej AM w Gdańsku oraz w Pracowni Mikologicznej Oddziału Dermatologicznego Szpitala im. PCK w Gdyni-Redłowie. Wszyscy pacjenci mieli potwierdzoną grzybicę paznokci rąk, stóp albo rąk i stóp za pomocą badania bezpośredniego (KOH) oraz posiewu. Wszyscy ci pacjenci byli również przed rozpoczęciem leczenia grzybicy. Grupę kontrolną stanowiło 46 osób, bez jakichkolwiek zmian na płytkach paznokciowych. Jako narzędzie pomiarowe zastosowano kwestionariusz Skindex, będący narzędziem badającym jakość życia w chorobach dermatologicznych. Wyniki: We wszystkich ośmiu podskalach w grupie chorych na grzybicę paznokci występowało wyraźne obniżenie jakości życia w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną. Najczęstszą i najsilniej wyrażoną reakcją na chorobę było uczucie lęku, zakłopotania i złości. Zaburzenia poznawcze, społeczne i dyskomfort fizyczny były nasilone w umiarkowanym stopniu. Najmniejszy wpływ na jakośćżycia miały dolegliwości depresyjne i ograniczenia w codziennym życiu. Na podstawie badania znaleziono również pewne korelacje między jakościążycia pacjentów a czynnikami społeczno-demograficz-nymi oraz sytuacjązdrowotną rodziny. Wnioski: Okazuje się, że grzybica paznokci jest dużym problemem zdrowotnym. Powoduje nasilone dolegliwości fizyczne, przykre reakcje emocjonalne i ogranicza funkcjonowanie chorych w pełnieniu ich ról życiowych.