Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Inwazyjne grzybicze zapalenie zatok u dzieci z upośledzoną odpornością

Autor:
Marzena Jaworska, Krzysztof Szmyd, Krzysztof Preś, Grażyna Wróbel, Jadwiga Węcławek-Tompol
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
73
Strona końcowa:
75
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
inwazyjne grzybicze zapalenie zatok, dzieci z upośledzoną odpornością
Czytaj

Inwazyjne grzybicze zapalenie zatok (IZZ) jest schorzeniem występującym u pacjentów z upośledzoną funkcją układu immunologicznego. Ze względu na szybki postęp oraz skąpoobjawowy przebieg choroby stanowi śmiertelne zagrożenie dla chorych. Podstawowym czynnikiem etiologicznym grzybiczej postaci IZZ jest Aspergillus spp. W latach 2002-2005 w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Klinice Otolaryngologii AM we Wrocławiu leczono z powodu inwazyjnego zapalenia zatok (IZZ) wywołanego przez Aspergillus spp. trzech chłopców w wieku 2,5-18 lat. U dwóch pacjentów chorobą podstawową była ciężka postaæ anemii aplastycznej, a u jednego - nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej. U wszystkich chorych współistniały liczne czynniki ryzyka rozwoju grzybicy. Do leczenia włączono intensywne postępowanie farmakologiczne, jak również przeprowadzono leczenie operacyjne (w 2 wypadkach operacje były powtarzane). U jednego chorego uzyskano okresową poprawę, w okresie częściowej rekonstytucji hematologicznej po przeszczepie szpiku kostnego - pacjent ten zmarł wskutek odrzucenia przeszczepu oraz posocznicy bakteryjnej. Pozostali pacjenci zmarli w przebiegu postępującej grzybicy zatok. IZZ o etiologii grzybiczej jest schorzeniem o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym. Jedynie intensywne postępowanie farmakologiczne oraz chirurgiczne stwarza szansę na wyleczenie.