Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Lekowrażliwość szczepów Candida oceniona mikrotestem ATB-Fungus firmy bioMérieux

Autor:
Maria Dąbkowska, Barbara Garczewska, Danuta Dzierżanowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
7
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
ATB-Fungus, Candida, leki przeciwgrzybicze
Czytaj

Celem pracy było badanie lekowrażliwości grzybów na amfoterycynę B, nystatynę, 5-fluorocytozynę, mikonazol, ekonazol i ketokonazol. Oceniono wrażliwość 418 szczepów Candida albicans i 65 szczepów grzybów innych niż C. albicans,wyodrębnionych z materiałów klinicznych w latach 1995-1996. Szczepy zidentyfikowano za pomocą testu ID-32C firmy bioMérieux. Zgodnie z instrukcją producenta lekowrażliwość tych szczepów na antymikotyki oznaczono mikrotestem ATB-Fungus. Szczepy Candida albicans były w 100% wrażliwe na amfoterycynę B i nystatynę, w 92% wrażliwe na 5-fluorocytozynę. Odnotowano 90% wrażliwych szczepów na ketokonazol, 89% na mikonazol i ekonazol. Z pozostałych 65 szczepów Candida tylko jeden wykazał zmniejszoną wrażliwość na amfoterycynę B (MIC=4 mg/l) i nystatynę. Nie odnotowano w tej grupie szczepów opornych na ketokonazol. Fluorocytozyna była aktywna wobec 57% szczepów w zakresie stężeń 0,25-4 mg/l i nieaktywna wobec 23% szczepów (MIC=64-128 mg/l).