Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza występowania patogenów grzybiczych w powietrzu pracowni radiologicznych w Białymstoku. Doniesienie wstępne Analysis of incidence of fungal pathogens in air of radiological rooms in Białystok - preliminary study

Autor:
Tadeusz Makarowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Hanna Rolka, Joanna Fiłon
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
118
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, powietrze, pracownie radiologiczne
Czytaj

Cel pracy: Ocena częstości występowania patogenów grzybiczych w powietrzu pracowni radiologicznych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w wybranych pracowniach radiologicznych. Materiał do badań stanowiło powietrze pobierane: przy wejściach do budynku, korytarzu oraz w wybranych pomieszczeniach. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami użyto aparatu SAS SUPER 100. Klasyfikacji wyizolowanych grzybów dokonywano zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wyniki: Z próbek powietrza z pomieszczeń przy ul. Bema w Białymstoku hodowano znacznie większe ilości grzybów w okresie jesiennym, a przy ul. Białówny i ul. Sienkiewicza -w okresie letnim. Najwięcej patogenów izolowano z próbek pobranych z powietrza gabinetów RTG zębów przy ul. Bema, po południu jesienią oraz przy ul. Białówny po południu latem. Na zewnątrz budynku największe liczby grzybów hodowano jesienią przy ul. Sienkiewicza, najmniej latem przy ul. Bema. Najczęściej izolowano grzyby z gatunku Candida albicans. Rano najwyższa temperatura panowała latem we wszystkich pomieszczeniach przy ul. Sienkiewicza, a po południu, także latem, w pomieszczeniach przy ul. Białówny (średnia temp. 26,5°C). Na korytarzach budynków najwyższa temperatura była po południu latem przy ul. Bema oraz przy ul. Sienkiewicza. Największą wilgotność stwierdzono w pomieszczeniach przy ul. Białówny latem rano. Wnioski: Głównym patogenem grzybiczym izolowanym z próbek pobranego powietrza w pomieszczeniach radiologicznych był grzyb Candida albicans. Stwierdzono istotne statystycznie różnice w liczbie izolowanych grzybów w 1000 l powietrza w zależności od pory roku, dnia oraz miejsca lokalizacji badanych pomieszczeń radiologicznych. Temperatura i wilgotność panujące w badanych pomieszczeniach świadczą o korzystnych warunkach do rozwoju grzybów.