Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybica paznokci - aktualne aspekty kliniczno-epidemiologiczne w Polsce

Autor:
Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Ewa Plomer-Niezgoda, Joanna Maj, Anna Czarnecka, Ewa Bieszczad, Eugeniusz Baran
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
142
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, czynniki predysponujące, odmiany kliniczne
Czytaj

Wstęp: Grzybica paznokci, mimo możliwości stosowania wielu terapeutyków, pozostaje znaczącym problemem zdrowotnym, ze względu na dużą częstość występowania, długi przebieg i nawrotowy charakter. Cel pracy: Ocena danych epidemiologicznych grzybicy paznokci rąk i stóp z uwzględnieniem: narażenia na patogen, występowania czynników sprzyjających infekcji, czasu trwania, określenia przebiegu klinicznego choroby. Podjęto również próbę oszacowania częstości występowania grzybicy paznokci w Polsce. Materiał i metody: Dane zebrano za pomocą ankiety, którą wypełniali lekarze dermatolodzy w różnych regionach kraju. W badaniu brało udział 928 pacjentów z grzybicą paznokci, przed rozpoczęciem leczenia. Rozpoznanie onychomikozy stawiano na podstawie badania klinicznego i miko-logicznego. Do opracowania danych użyto metody analizy statystycznej: test %2, analizę wariancji i test post-hoc Scheffego, obliczenie współczynnika korelacji Pearsona. Wyniki: Spośród 928 ankietowanych u 709 chorych osób stwierdzano zmiany grzybicze w obrębie paznokci stóp (grupa 1), u 115 paznokci rąk (grupa 2), oraz 104 zarówno paznokci rąk i stóp (grupa 3). Średni wiek wszystkich pacjentów wynosił 49,8±14,5 lat. Wykazano korelację między wiekiem i czasem trwania choroby a liczbą zajętych paznokci i wielkością powierzchni zmienionej chorego paznokcia (target), zarówno w zakresie rąk, jak i stóp. Znaczna liczba chorych (ponad 50% w każdej grupie) narażona była na infekcję grzybiczą poza domem, korzystając z basenów lub wspólnych łaźni. Pacjenci z grzybicą paznokci stóp w porównaniu z chorymi z grzybicą paznokci rąk statystycznie częściej zgłaszali występowanie grzybicy paznokci w rodzinie. Częstość współwystępowania cukrzycy we wszystkich trzech grupach badanych była dość znaczna (6,9-12,5%). £uszczyca występowała częściej u osób z grzybicą paznokci rąk i stóp (3 grupa) w porównaniu z pozostałymi chorymi (grupa 1 i 2), a szczególnie z osobami z grzybicą paznokci rąk. Choroby alergiczne częściej towarzyszyły grzybicy paznokci rąk. Najczęstszym typem klinicznym grzybicy paznokci była dystalna i boczna grzybica podpaznokciowa. Większość badanych pacjentów miało zajętych od 1 do 4 paznokci stóp lub 1 do 3 paznokci rąk. Średnia powierzchnia zmienionej części chorej płytki paznokciowej w przypadku stóp wynosiła 64%, a rąk - 56% całej płytki.