Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Losy płodów z tachyarytmiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe

Autor:
Maria Respondek-Liberska, Katarzyna Jarosik, Katarzyna Janiak, Andrzej Sysa, Urszula Kowalska-Koprek, Jan Wilczyński, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
39
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
diagnostyka prenatalna, echokardiografia płodowa, częstoskurcz nadkomorowy, leczenie
Czytaj

Cel pracy: Retrospektywna analiza przypadków częstoskurczu u płodu z akcją serca powyżej 200 uderzeń na minutę w 2 ośrodkach zajmujących się kardiologią prenatalną. Materiał i metodyka: Z bazy danych przeanalizownao 91 płodów, u których w badaniu echokardiograficznym zarejestrowano rytm serca komór powyżej 200 uderzeń na minutę. ?redni wiek płodu w czasie badania echokardiograficznego wynosił 32 tygodnie (22-40), średni wiek ciążowy w chwili porodu - 36 tygodni (30-42), średnia punktacja w skali Apgar 7,8 (1-10), średnia masa urodzeniowa - 3016 g (1720-4050). Wyniki: W terapii płodów stosowano digoksynę, sotalol, amiodaron, ajmalinę, propafenon (dożylnie, doustnie, dopłodowo). W 20% ciąże ukończono przed włączeniem terapii. W 65% podjęto próbę leczenia in utero, a u 11% płodów zastosowano monitorowanie stanu płodu. W 13% doszło do zgonu płodów lub noworodków. W 76% uzyskano umiarowienie rytmu serca płodu przed porodem. W 3% obserwowano przejściowy częstoskurcz u noworodka, w 8% przypadków obserwowano uporczywe zaburzenia rytmu wymagające długotrwałej hospitalizacji i złożonej farmakoterapii. Wśród płodów, u których położnicy zdecydowali o zakończeniu ciąży w czasie 48 godzin po postawieniu diagnozy kardiologicznej, u 28% obserwowano utrzymywanie się częstoskurczu po urodzeniu, natomiast u 72% częstoskurcz ustąpił całkowicie, bądź występowały pojedyncze skurcze dodatkowe. Wnioski: 1. W 79% analizowanych przypadków częstoskurczu u płodów zastosowana terapia była skuteczna. 2. U większości płodów z częstoskurczem nie stwierdzono współistniejących anomalii strukturalnych serca. 3. Ustąpienie częstoskurczu związane z ukończeniem ciąży w terminie okołoporodowym miało miejsce w 72% przypadków.