Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Związek polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna-aldosteron z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Autor:
Ewa Orłowska-Baranowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
45
Strona końcowa:
50
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
polimorfizm, układ renina-angiotensyna-aldosteron
Czytaj

Wprowadzenie w ostatnich latach nowych technik biologii molekularnej otworzyło nowe możliwości oceny genetycznego uwarunkowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Wśród genów, które mogą potencjalnie wiązać się z nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą tętnic i ich powikłaniami, wymienia siew pierwszej kolejności geny warunkujące aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), który w patogenezie tych chorób odgrywa ważną rolę. Pionierską pracą w dziedzinie badań nad rolą polimorfizmu genów URA było opublikowane w 1992 r. doniesienie Cam-biena o związku genotypu DD polimorfizmu ACE z przebytym zawałem serca zwłaszcza w grupie chorych z niskim ryzykiem. Tematem pracy poglądowej jest przegląd aktualnych doniesień o związku polimorfizmu wybranych genów osi renina-angiotensyna-aldosteron z chorobami układu krążenia.