Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadciśnienie tętnicze - co nowego?

Autor:
Radosław Szczęch, Anna Szyndler, Marzena Chrostowska, Krzysztof Narkiewicz
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
57
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, pomiary ciśnienia, farmakoterapia
Czytaj

W roku 2005 ukazało się wiele interesujących publikacji dotyczących nadciśnienia tętniczego, między innymi wyniki przedwcześnie zakończonego wieloośrodkowego badania ASCOT-BPLA, w którym zaobserwowano znamienne obniżenie się częstości występowania wszystkich punktów końcowych w grupie leczonej „nowszymi lekami hipotensyjnymi". Analiza podgrupy chorych z badania ASCOT-CAFE wykazała, iż terapia lekami z grupy antagonistów wapnia i inhibitorów konwertazy angiotensyny wiąże się ze znamiennym obniżeniem centralnego ciśnienia tętniczego w aorcie. Różnica ta może być odpowiedzialna za zmniejszenie częstości występowania punktów końcowych w grupie nowych leków hipotensyjnych. W 2005 r. opublikowano uaktualnione wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Podkreślono rolę prawidłowej techniki wykonywania pomiarów. Przypomniano również wartości upoważniające do rozpoznania nadciśnienia tętniczego na podstawie pomiarów wykonywanych w samokontroli oraz w całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. W 2005 r. ukazało się kilka artykułów oceniających działanie leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron. W badaniu VALUE oraz ASCOT wykazano rzadsze występowanie cukrzycy typu 2 u chorych stosujących leki ztej grupy. W badaniu PERFECT wykazano, iż perindopril znacznie poprawia funkcję śródbłonka. W badaniu LIFE, którego kolejne wyniki ukazały się w ubiegłym roku, zaobserwowano iż u pacjentów z przerostem lewej komory mięśnia serca leczonych losartanem, migotanie przedsionków występuje rzadziej w porównaniu z pacjentami leczonymi atenololem.