Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół tako-tsubo - nowe fakty, nowe pytania

Autor:
Michał Plewka, Barbara Uznańska, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
64
Strona końcowa:
66
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tako-tsubo, dyskineza koniuszka, kardiomiopatia stresowa
Czytaj

W ciągu ostatnich lat zespół tako-tsubo czyli przemijającą kardiomiopatię związaną ze stresem, klinicznie przebiegającą jako ostry zespół wieńcowy, zaczęto rozpoznawać i opisywać także poza Japonią. Znane są doniesienia hiszpańskie a ostatnio opublikowano znaczące badania amerykańskie, które dostarczyły nowych danych, ale pojawiły się także nowe wątpliwości. Określono grupę ryzyka, profil kliniczny chorych, odchylenia biochemiczne, obraz tętnic wieńcowych oraz charakterystyczne zaburzenia funkcji mięśnia sercowego. Na tej podstawie podano kryteria rozpoznania. Zespół tako-tsubo najczęściej występuje u kobiet w 7 dekadzie życia. Wyodrębnienie zespołu wśród starszych kobiet z ostrymi zespołami wieńcowymi jest istotne ze względu na dobre rokowanie mimo niepokojących objawów klinicznych. W dalszym ciągu nie został poznany dokładny mechanizm zjawiska. Sugeruje się związekz długością gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej lub obecnością w środkowym segmencie blaszek miażdżycowych mimo prawidłowego wyniku angiografii. Nie ma zgodności co do optymalnego schematu leczenia. Szczególnie dyskusyjna wydaje się kwestia podawania amin katecholowych.