Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Trombektomia pnia lewej tętnicy wieńcowej połączona z implantacją stentu uwalniającego paklitaksel w ostrym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem ST (STEMI)

Autor:
Piotr Waciński, Tomas Cieza, Luc Bilodeau
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
72
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
angioplastyka, zawał mięśnia serca, pień lewej tętnicy wieńcowej, skrzeplina
Czytaj

41-letni pacjent został przyjęty do szpitala w celu leczenia ostrego zawału mięśnia serca ściany przednio-bocznej. W badaniu koronarograficznym stwierdzono subtotalnąstenozę pnia lewej tętnicy wieńcowej (left main coronary artery - LM) z przepływem TIMI1 (Trombolysis in Myocardial Infarction) i obrazem dużej skrzepliny zamykającej LM. W pracy opisano wykorzystanie aparatu do trombektomii i stentowania z użyciem stentu uwalniającego paklitaksel w leczeniu opisanej zmiany w pniu lewej tętnicy wieńcowej.