Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zabiegi w 1 dobie życia w przypadku prenatalnej diagnozy krytycznego zwężenia zastawki aortalnej szansą na przeżycie noworodków

Autor:
Maria Respondek-Liberska, Krzysztof Szaflik, Grzegorz Krasomski, Przemysław Oszukowski, Jan Wilczyński, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Tomasz Moszura, Paweł Dryżek, Katarzyna Janiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
113
Strona końcowa:
118
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
diagnostyka prenatalna, echokardiografia płodowa, zwężenie zastawki aortalnej
Czytaj

Zwężenie zastawki aortalnej stanowi około 2-6% wrodzonych wad serca rozpoznawanych w trakcie życia płodowego. Za pomocą badania echo-kardiograficznego, w większości przypadków tego schorzenia, stwierdza się nieprawidłowy obraz 4 jam serca uwidoczniony w trakcie przesiewowego badania sonograficznego. Taki wynik badania, niestety, wiąże się z gorszym rokowaniem, ponieważ nieprawidłowości stwierdzane w ocenie 4 jam serca, świadczą o złej funkcji lewej komory, będącej następstwem współistniejącej fibroelastozy wsierdzia. W pracy przeanalizowano losy 12 noworodków, u których w prenatalnym badaniu echokardiograficznym rozpoznano krytyczne zwężenie zastawki aortalnej. Z badanej grupy aktualnie żyje 4 dzieci. U 3 noworodków wykonano zabieg plastyki balonowej zastawki aortalnej: u 2 w pierwszej dobie życia (czas hospitalizacji: 35 i 31 dni), u 1 -w 7 dobie życia (czas hospitalizacji: 70 dni). U jednego noworodka (wcześniaka, masa ciała 1800 g) wykonano zabieg kardiochirurgiczny w 8 dobie życia. Doniesienie ilustruje zasady dobrej współpracy lekarzy wielu specjalności w przypadku ciężkiej wady serca u płodu, która może zakończyć się pomyślnie dla noworodka. Czas wykonania zabiegu interwencyjnego, w przypadku krytycznego zwężenia zastawki aortalnej, może być korzystnym czynnikiem rokowniczym.