Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola odpowiedzi immunologicznej Thl i Th2 w rozwoju miażdżycy

Autor:
Piotr Kłuciński, Gayane Martirosian
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
123
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
odpowiedź immunologiczna Th, miażdżyca
Czytaj

Miażdżyca jest złożonym, przewlekłym procesem zapalnym związanym z aktywacją układu odpornościowego oraz udziałem limfocytów T pomocniczych (Thelper)lhl i Th2. Limfocyty Thl są związane z odpowiedzią typu komórkowego i produkują interleukinę 2 (IL-2), interferon y(IFN-y) i czynnik martwicy nowotworów |3 (TNF-|3). Th2 populacja odpowiada za odpowiedź humoralną i charakteryzuje się zdolnością wytwarzania inter-leukiny 4 (IL-4), interleukiny 5 (IL-5), interleukiny 10 (IL-10) oraz interleukiny 13 (IL-13). Różnicowanie odpowiedzi w kierunku Thl lub Th2 zależy od rodzaju i ilości antygenu, stopnia aktywacji i dojrzałości komórek immunokompetentnych, drogi przekazywania sygnału oraz cytokin. Antyge-nydrobnoustrojów wewnątrzkomórkowych, komórki dendrytyczne DCI, interleukina 12 (IL-12), interleukina 18 (IL-18), IFN-yoraz IFNa/P są głównie odpowiedzialne za odpowiedź Thl. Różnicowanie w kierunku Th2 zależy istotnie od antygenów patogenów zewnątrzkomórkowych, komórek dendrytycznych DC2 oraz IL-4 i IL-10. W rozwoju miażdżycy obserwuje się odpowiedź immunologiczną w stosunku do autoantygenów (oxLDL, białka szoku cieplnego). Powstawaniu blaszki miażdżycowej towarzyszy dominacja odpowiedzi Thl, podczas gdy profil Th2 wydaje się odgrywać rolę w rozwoju tętniaka. Statyny, fibraty, pentoxifyllina są lekami, którym przypisuje się hamujący wpływ na odpowiedź Thl. Możliwość wykorzystania białek szoku cieplnego i oxLDL jako szczepionki jest rozważana w ewentualnej terapii miażdżycy.