Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Plejotropowe działanie leków hipolipemizujących 2006

Autor:
Łukasz A. Małek, Mateusz ?piewak, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
125
Strona końcowa:
129
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
statyny, fibraty, efekty plejotropowe, randomizowane badania kliniczne
Czytaj

Ostanie doniesienia potwierdzają działanie leków hipolipemizujących wykraczające poza redukcję poziomu cholesterolu (tzw. efekty plejotropowe) zarówno u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, jak i z przewlekłymi chorobami zapalnymi. W poniższej pracy zaprezentowane zostaną najnowsze dane dotyczące plejotropowego działania dwóch grup leków hipolipemizujących: statyn i fibratów, ze szczególnym uwzględnieniem randomizowanych badań klinicznych.