Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powikłania sercowo-naczyniowe w ciąży - nowe możliwości oceny ryzyka

Autor:
Marcin Dominiak, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
135
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ciąża, stan przedrzucawkowy, rzucawka, kardiomiopatia, peptyd natriuretyczny B, udar mózgu
Czytaj

Incydenty sercowo-naczyniowe w ciąży i połogu, takie jak: rzucawka, stan przedrzucawkowy(SPR), kardiomiopatia połogowa i udar mózgu, są niebezpieczne zarówno dla matki, jaki dla płodu. Jako możliwą etiologię naczyniowych powikłań ciąży- rzucawki i SPR, wymienia się zaburzenia krążenia łożyskowego, interakcje immunologiczne oraz czynniki genetyczne i metaboliczne. Podejmowane próby monitorowania biochemicznego podstawowych parametrów osoczowych w badaniach przesiewowych dla przewidywania ryzyka tych zaburzeń nie spełniły swej roli, gdyż metody te nie są wystarczająco czułe i specyficzne. Jak wykazują ostatnie prace, monitorowanie poziomów angiogennych czynników osoczowych oraz pep-tydu natriuretycznego B, może być użyteczne w identyfikacji kobiet wysokiego ryzyka. U kobiet z kardiomiopatia połogową echokardiografia spoczynkowa i echokardiograficzna próba dobutaminowa są dobrymi testami odnośnie progresji lub ustępowania dysfunkcji lewej komory. Klasa czynnościowa wydolności krążenia według Nowojorskiego Towarzystwa Chorób Serca (New York Heart Association - NYHA) oraz poziom wyjściowy Fas/Apo-1 mogą natomiast być wykorzystane dla prognozowania śmiertelności. Częstość występowania udaru mózgu związanego z ciążą, jego powikłań oraz ryzyka zgonu, jest wyższa niż donoszono wcześniej. Zidentyfikowano czynniki ryzyka jego wystąpienia, w tym nowe, do których należą: toczeń układowy, ból migrenowy i przetoczenia krwi. Koniecznym zadaniem staje się wypracowanie nowych strategii zmierzających do zapobiegania i minimalizacji skutków wystąpienia tego powikłania.