Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Gruźlicze zapalenie osierdzia - opis przypadku

Autor:
Anna Hrynkiewicz, Filip M. Szymański, Marcin Grabowski, Joanna Hrynkiewicz, Bogdan Galar, Robert Rudowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
139
Strona końcowa:
142
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
gruźlicze zapalenie osierdzia, echokardiografia, próba tuberkulinowa
Czytaj

Zapalenie osierdzia wywołane przez Mycobacterium tuberculosis występuje obecnie rzadko w krajach rozwiniętych, ale pozostaje bardziej powszechne w krajach rozwijających się i u osób z upośledzoną odpornością. W pracy przedstawiono przypadek 69-letniej kobiety, która została przyjęta z powodu ogólnego osłabienia, utraty apetytu, pocenia się, nietypowych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej oraz okresowo występującego nierównego bicia serca. W badaniu echokardiograficznym wykazano obecność płynu w worku osierdziowym: za tylną ścianą lewej komory, bez cech tamponady. Wykonana próba tuberkulinowa wypadła dodatnio. Pobrano plwocinę pacjentki w kierunku Mycobacterium tuberculosis.