Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki wpływające na wzrost ostateczny chłopców z konstytucjonalnym opóźnieniem wzrastania i dojrzewania

Autor:
Ewa Krajewska-Siuda, Ewa Małecka-Tendera, Krzysztof Krajewski-Siuda
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
162
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania, wzrost ostateczny
Czytaj

Wprowadzenie: Konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania (KOWD) jest wariantem prawidłowego wzrastania, wykazującym silną tendencję rodzinną. Celem pracy była ocena wpływu masy i długości urodzeniowej, wzrostu rodziców, wzrostu i wieku kostnego między 14-16 r.ż. oraz czasu wystąpienia mutacji na wzrost ostateczny chłopców z KOWD. Materiał i metody: Badaniem objęto 69 chłopców z KOWD w wieku 14,9±1,2 roku ze wzrostem poniżej 3 percentyla. Po zakończeniu wzrastania w wieku 22,6±3,5 roku dokonano ponownych pomiarów i oceniano wpływ poszczególnych parametrów na wzrost ostateczny. Wyniki: Zaobserwowano istotny statystycznie związek wzrostu ostatecznego z masą urodzeniową, wzrostem rodziców i wiekiem wystąpienia mutacji, nie stwierdzono natomiast zależności od długości urodzeniowej, wzrostu i wieku kostnego między 14 a 16 r.ż. Wnioski: Wzrost ostateczny chłopców z KOWD zależy wprost proporcjonalnie od masy urodzeniowej, wzrostu rodziców i od wieku wystąpienia mutacji.