Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie polimorfizmu w pozycji 49 eksonie 1 genu CTLA-4 u dzieci z chorobą Hashimoto

Autor:
Anna M. Kucharska, Alicja Wiśniewska, Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
163
Strona końcowa:
166
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
CTLA-4, polimorfizm, choroba Hashimoto, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: CTLA-4 (the cytotoxic T lymphocyte antigen-4) jest cząstką obecną na limfocytach T, która pełni istotną rolę w negatywnej regulacji odpowiedzi immunologicznej aktywowanej przez antygen. Polimorfizm genu CTLA-4 jest uważany za istotny czynnik genetyczny predysponujący do rozwoju autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. Celem pracy było ustalenie częstości występowania polimorfizmu CTLA-4 w pozycji 49 eksonie 1 (CTLA-4 A49G ) u dzieci z rozpoznaną chorobą Hashimoto. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 68 dzieci: 30 z chorobą Hashimoto i grupa kontrolna 38 dzieci bez chorób o podłożu autoimmunologicznym i bez dysfunkcji tarczycy. ?rednia wieku wynosiła 13,6 roku. Polimorfizm genu CTLA-4 w pozycji 49 eksonu 1 badano przy użyciu PCR, metodą SSCP i potwierdzano metodą RFLP z użyciem enzymu BbvI. Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem testu t i c2. Wyniki: W grupie z chorobą Hashimoto istotnie statystycznie częściej występowały homozygoty z rzadkim allelem G (Ala), a częstość występowania allelu G była istotnie statystycznie wyższa, niż w grupie kontrolnej. Wnioski: Nasze wyniki potwierdzają związek występowania polimorfizmu A49G genu CTLA-4 z występowaniem choroby Hashimoto u dzieci z populacji polskiej.