Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężenia wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2, MMP-9) u dzieci i młodzieży z otyłością prostą

Autor:
Barbara Głowińska-Olszewska, Mirosława Urban, Bożena Florys
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
179
Strona końcowa:
183
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
metaloproteinazy MMP-2, MMP-9, dzieci, otyłość
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach pojawiły się dowody na udział metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) w rozwoju wszystkich etapów procesu miażdżycowego. Pojawiają się sugestie, że metaloproteinazy oceniane we krwi obwodowej mogą służyć jako nowy, zapalny marker aterosklerozy. Celem pracy była ocena stężenia wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2 i MMP-9) u dzieci i młodzieży z otyłością prostą. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 45 dzieci i młodzieży z otyłością prostą, w wieku średnio 15±1,8 roku. Grupę kontrolną stanowiło 28 zdrowych, szczupłych dzieci i młodzieży w wieku średnio 14,5 roku. Badanych analizowano pod względem występowania nadciśnienia tętniczego krwi, hiperlipidemii, obciążającego wywiadu rodzinnego oraz insulinooporności. Stężenie metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 oznaczono metodami immunoenzymatycznymi ELISA firmy R&D Systems. Wyniki: Stężenie MMP-9 w grupie badanej wyniosło 553,5±311 ng/ml i było istotnie wyższe, niż w grupie kontrolnej – 400,4±204 ng/ml (p=0,02), natomiast stężenie MMP-2 w grupie pacjentów otyłych było istotnie niższe, niż w grupie kontrolnej: 211±37 vs. 258±56 ng/ml (p<0,0001). U dzieci otyłych ze współistniejącym nadciśnieniem stwierdzono istotnie wyższe stężenie MMP-9 w porównaniu do dzieci z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi: 635±308 vs. 450±289 ng/ml (p=0,04), przy podobnych wartościach MMP-2. Wnioski: Różnice w osoczowym stężeniu metaloproteinaz u dzieci z otyłością i nadciśnieniem w porównaniu do zdrowych, szczupłych dzieci wskazywać mogą na odmienny metabolizm macierzy zewnątrzkomórkowej naczyń i serca. Może mieć to znaczenie w przyspieszaniu procesu miażdżycowego u tych młodych pacjentów.