Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ultrasonograficzna ocena wpływu zastosowania osobistych pomp insulinowych na stopień zaawansowania procesu miażdżycowego w tętnicach szyjnych wspólnych i ramiennych u dzieci z cukrzycą typu 1 – doniesienie wstępne

Autor:
Joanna Tołwińska, Barbara Głowińska-Olszewska, Mirosława Urban, Bożena Florys, Jadwiga Peczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
200
Strona końcowa:
204
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
ultrasonografia, tętnica szyjna wspólna, tętnica ramienna, cukrzyca typu 1, osobiste pompy insulinowe, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzyca typu 1 jest uznanym czynnikiem ryzyka miażdżycy tętnic, a najwcześniejsze zmiany stwierdza się już u dzieci. W ocenie zaawansowania zmian powszechne uznanie zdobyły ultrasonograficzne metody pomiaru grubości ściany tętnicy szyjnej wspólnej (intimal plus medial thickness – IMT) oraz rozszerzalności tętnicy ramiennej, zależnej od śródbłonka naczyniowego (flow mediated dilatation – FMD). Mniejszej progresji zmian może sprzyjać intensyfikacja insulinoterapii. Cel pracy: Celem pracy było porównanie wyników badania wskaźników IMT i FMD w grupie dzieci z cukrzycą, z uwzględnieniem metody stosowanej terapii: wielokrotnych wstrzyknięć insuliny i metody zintensyfikowanej (z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych). Materiał i metody: Przebadano grupę 64 dzieci z cukrzycą typu 1 (29 chłopców i 35 dziewcząt) w średnim wieku 15,5 roku, leczoną metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny i 10 dzieci (4 dziewczynki, 6 chłopców; średni wiek 14,5 roku) korzystających z osobistych pomp insulinowych. Za pomocą ultrasonografii o wysokiej rozdzielczości dokonywano pomiarów wielkości IMT w tętnicach szyjnych wspólnych oraz parametru FMD w zakresie tętnicy ramiennej, zgodnie z ustalonymi wcześniej założeniami metodycznymi. W analizach uwzględniono wybrane elementy gospodarki lipidowej, wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi oraz parametry charakteryzujące przebieg choroby, takie jak wiek ujawnienia zachorowania, czas trwania i stopień wyrównania metabolicznego poprzez ocenę stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Wyniki: Wielkości FMD były znacząco wyższe w grupie, w której stosowano leczenie zintensyfikowane (średnio: 5,56 vs. 13,77%, p=0,00). Wartości IMT były w obu grupach porównywalne (średnio: 0,52 vs. 0,50, p=0,41). W zakresie gospodarki lipidowej stężenia frakcji HDL-cholesterolu oraz triacylogliceroli kształtowały się na korzyść dzieci leczonych w sposób zintensyfikowany. Obie grupy prezentowały podobny stopień wyrównania metabolicznego. W grupie leczonej metodą wstrzyknięć wielokrotnych wielkości IMT korelowały z wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Nie stwierdzono zależności między wartościami FMD i IMT. Wnioski: 1. Intensyfikacja leczenia (użycie osobistych pomp insulinowych) ma korzystny wpływ na funkcję śródbłonka naczyniowego w tętnicach dzieci chorujących na cukrzycę typu 1 i może mieć u nich istotne znaczenie w spowalnianiu rozwoju procesu miażdżycowego. 2. Wpływ intensyfikacji leczenia na morfologię ściany tętnic u dzieci z cukrzycą typu 1 wymaga dalszych badań. 3. Ultrasonograficzna ocena zaawansowania procesu miażdżycowego jest pomocna w ocenie efektów zmian w terapii cukrzycy.