Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola apoptozy w chorobach autoimmunologicznych tarczycy

Autor:
Artur Bossowski, Anna Moniuszko, Joanna Boużyk, Mirosława Urban
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
216
Strona końcowa:
220
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
apoptoza, TNF, FasL, TRAIL, bcl-2, cytokiny, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
Czytaj

Apoptoza, czyli naturalna, programowana śmierć komórki, jest zjawiskiem fizjologicznym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu. Jest to proces aktywny, przebiegający z udziałem metabolizmu komórkowego, obejmującego aktywację genów i syntezę białek. Sygnał do apoptozy może być uruchomiony praktycznie w każdej komórce naszego organizmu. Zaburzenia regulacji apoptozy stanowią istotne ogniwo patogenezy wielu chorób, w tym chorób autoimmunologicznych tarczycy. Molekuły, takie jak FasL, TNF (czynnik martwicy guzów), TRAIL (ligand indukujący apoptozę), inicjujące różne drogi apoptozy, odgrywają kluczową rolę w patomechanizmie choroby Gravesa-Basedowa czy w chorobie Hashimoto. Poza tym w destrukcyjnym zapaleniu tarczycy nie bez znaczenia pozostaje również udział białek z rodziny bcl-2 oraz rola cytokin prozapalnych. Poniższa praca ma na celu ukazanie wpływu tych różnych czynników na mechanizm apoptozy oraz na rolę procesu zaprogramowanej śmierci komórek w autoimmunologicznych chorobach tarczycy.