Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Prawidłowa steroidogeneza po wieloletniej terapii mitotanem u pacjentki po leczeniu chirurgicznym raka kory nadnercza

Autor:
Agnieszka Lecka, Maria Ginalska-Malinowska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
234
Strona końcowa:
236
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
guzy kory nadnerczy, mitotan, substytucja steroidowa
Czytaj

Najważniejszą metodą leczenia guzów kory nadnerczy pozostaje leczenie chirurgiczne. Istnieją kontrowersyjne doniesienia dotyczące skuteczności przewlekłej uzupełniającej terapii mitotanem. Jest to również leczenie obciążone wieloma poważnymi działaniami niepożądanymi. W trakcie terapii konieczne jest ścisłe monitorowanie funkcji pozostałego nadnercza oraz przewlekła substytucja steroidowa. W pracy przedstawiono rzadki przypadek powrotu prawidłowej funkcji pozostałego nadnercza po zakończeniu wieloletniej terapii mitotanem u pacjentki po leczeniu operacyjnym guza kory nadnercza.