Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy nadciśnienie tętnicze jest problemem u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1?

Autor:
Renata B. Wasikowa, Aleksander Basiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
229
Strona końcowa:
233
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 1, dzieci, młodzież
Czytaj

W ostatnich dwóch dziesięcioleciach problem nadciśnienia tętniczego pacjentów wieku rozwojowym wzbudzał szerokie zainteresowanie. Częstość jego występowania ocenia się na 1-5% populacji dziecięcej. Wykazano, że występuje ono u pacjentów z cukrzycą typu 1 co najmniej 2-3-krotnie częściej, niż w ogólnej populacji. Nadciśnienie tętnicze jest u tych pacjentów istotnym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Współistnienie cukrzycy typu 1 z nadciśnieniem tętniczym predysponuje do choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i przedwczesnego zgonu. Normy nadciśnienia tętniczego zostały ustalone dla dzieci w oparciu o badania Task Force on Blond Pressure Control in Children. Wyznaczono siatki rozkładu ciśnienia tętniczego w zależności od wieku i płci. Ustalono, że pomiary przekraczające 95 percentyl dla wieku i płci należy uznać za nadciśnienie znamienne, powyżej 97 percentyla za nadciśnienie ciężkie. W rozwoju nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą typu 1 (występującą głównie u dzieci i młodzieży) istotne znaczenie ma rozwój i współistnienie nefropatii. U młodych pacjentów stwierdza się niemal wyłącznie wtórną nefrogenną hipertonię, pojawiającą się przeciętnie 2 lata po wystąpieniu mikroproteinurii. Rzadko może wystąpić nadciśnienie samoistne lub nadciśnienie z innych przyczyn, np. związane ze zwężeniem tętnicy nerkowej. Szczególną postacią nadciśnienia tętniczego jest brak nocnego spadku ciśnienia przy zachowanym rytmie w ciągu dnia. Ostatnio coraz większe zainteresowanie wzbudza stan określany jako prehipertension, uważany za prekursor rozwoju nadciśnienia oraz predykator zwiększonego ryzyka powikłań w układzie sercowo-naczyniowym. Farmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego pacjentów z cukrzycą typu 1 należy przeprowadzić w sposób zróżnicowany, zależnie od stadium i postaci choroby oraz od obecności późnych powikłań cukrzycy. Przy niekorzystnym przebiegu i grożącej niewydolności nerek należy wprowadzić dializoterapię oraz rozważyć przeszczep nerek. Ponieważ hemodializa u dzieci z cukrzycą typu 1 wiąże się z częstymi powikłaniami, należy zaplanować wcześniej, przy wartościach kreatyniny powyżej 5 mg/dl, transplantację nerek. Udowodniono, że wyniki transplantacji u pacjentów z cukrzycą nie są gorsze, niż u pacjentów bez cukrzycy.